Hoe pak je reisziekte het beste aan?

Bij verplaatsingen per auto, bus of boot zijn vooral kinderen tussen 2 en 12 jaar en vrouwen erg gevoelig voor reis‐ of bewegingsziekte. Wil je misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn, sufheid en slaperigheid vermijden, bekijk dan onderstaande tips. 

Reisziekte?

Tips om de kans op reisziekte te beperken:

  • Kies een goede plaats in het voertuig:
    • Auto/bus: vooraan, bij het raam en in de rijrichting.
    • Vliegtuig: ter hoogte van de vleugels.
    • Boot: nabij het middelpunt van de boot, in de vaarrichting, net boven het wateroppervlak. Hou je blik gericht op de horizon of een stilstaand voorwerp in de verte.
  • Lees niet tijdens de reis.
  • Drink voor afreis voldoende water en eet een lichte maaltijd. Vertrek niet met een lege maag.
  • Zorg voor frisse lucht en open zo mogelijk het venster af en toe.
reisziekte

Werken bovenstaande tips meestal toch niet? Vraag dan voor je vakantie raad aan je arts of je apotheker.

IMODIUM® Instant (loperamide) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 6 jaar. NICORETTE® bevat nicotine en is een geneesmiddel voor volwassenen. Buiten het bereik van kinderen houden. PERDOLAN® volwassenen (paracetamol) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar (25 kg). PERDOFEMINA® (ibuprofen lysinaat) is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Niet toedienen tijdens de zwangerschap, noch in geval van maag- of duodenumulcus of indien u allergisch bent aan salicylaten of aan niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen. DAKTARIN® Spray poeder 2% (miconazolenitraat) is een geneesmiddel en is aangewezen bij schimmelinfecties. MICROLAX® is een geneesmiddel voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar. Alvorens Microlax® bij kinderen van 6 jaar en jonger te gebruiken, verdient het aanbeveling een arts te raadplegen. LIVOSTIN® (levocabastine) is een geneesmiddel. LIVOSTIN® neusspray/oogdruppels niet toedienen aan kinderen jonger dan 3 jaar. Om steriliteitsredenen mag u de oogdruppels niet langer gebruiken dan 1 maand na de eerste opening van het druppelflesje. Perdolan® Compositum volwassenen (paracetamol, acetylsalicylzuur, coffeïne) is een geneesmiddel. Niet toedienen aan kinderen jonger dan 12 jaar. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap noch in geval van maag- of duodenumulcus of in geval van allergie aan salicylaten of aan niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen. PERDOLAN® kinderen (paracetamol) is een geneesmiddel voor kinderen. RHINOSINUTAB® is een geneesmiddel. Tabletten met verlengde afgifte. 1 tablet ’s ochtends en ’s avonds. Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar, of bij hoge bloeddruk.
Geen langdurig gebruik zonder geneeskundig advies. Lees aandachtig de bijsluiters. Vraag raad aan uw arts of apotheker. Vergunninghouder: Johnson & Johnson Consumer NV Antwerpseweg 15-17, B-2340 Beerse. Dossiernr: BE/IM/13-0439c

Niet meer tonen